Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega

Nõustun
Raportisse

Tehnoloogiatrendide seire raport haridusvaldkonnale

Leitud: 0 tulemust

Kuidas raport sündis?

Tehnoloogiatrendide seire hariduses on Hariduse Infotehnoloogia SA algatus, mis kaardistab lähiaastatel haridusmaastikku enim mõjutavad tehnoloogiatrendid ning hoiab Eesti haridustöötajaid kursis tehnoloogia ja sellega seotud õpetamismetoodikate arenguga maailmas. Igal aastal valmiv seireraport keskendub valitud teemadele ning selgitab välja Eesti kooli hetkeseisu ja uued võimalused – mida peaksime õpilastele õpetama, et valmistada neid ette tuleviku tööturu jaoks ning milliseid võimalusi pakub erinevate tehnoloogiate rakendamine õppetöös.

Esmakordse seire läbiviimiseks kutsuti kokku ekspertkogu, kuhu kuuluvad ülikoolide esindajad, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejad ja õpetajad. Koos valiti välja küsimused, millele seire raport peaks vastused andma.

 1. Missugused on hetkel olulised tehnoloogiatrendid?
 2. Missugused neist on Eesti haridussüsteemi arengu seisukohalt tõenäoliselt olulised järgmise 3–5 aasta jooksul?
 3. Mida need võimaldavad ning mis probleemi need võiksid lahendada?
 4. Kuidas nendest trendidest tulenevaid võimalusi hariduses (õppimisel ja õpetamisel) on võimalik rakendada? Mida tehakse koolides juba praegu?
 5. Mida nendega seonduvalt on oluline õpetada juba üldhariduse tasandil, et valmistuda ja valmistada õppijaid (ja õpetajaid) ette digitaliseerimisega kaasnevateks mõjudeks?
 6. Missugused on tehnoloogiatrendidest tulenevad uued võimalused Eesti hariduses?

Esimese sammuna kaardistas ekspertrühm rahvusvahelise kogemuse ja Eesti ekspertide nägemuse põhjal tähtsamad tehnoloogiatrendid ning valis nende seast esimesse raportisse viis: asjade internet, liit- ja virtuaalreaalsus, suurandmed ja analüütika, tehisintellekt ning kõiki valdkondi puudutav turvalisus digimaailmas.

Järgnes trendide lahtimõtestamine – millega on tegemist, kuidas see meie igapäevaelu mõjutab, missugused on väljavaated ja missuguseid on seosed hariduseluga. Et mõista, mida koolides juba nüüd tuntakse ning mida mitte, viidi septembrikuus Eesti koolide haridustehnoloogide hulgas läbi küsitlus, kus osales 61 õppeasutust. 70% vastanutest moodustasid üldhariduskoolid, järgnesid lasteaiad (10%), kutsekoolid (10%) ning kõrgkoolid (10%).

Küsitluse järel kohtusid raporti koostajad tehnoloogiaettevõtjate ja ülikoolide ekspertidega, et selgitada välja trendidega seotud uued võimalused ja suunad, mis lähima viie aasta jooksul Eesti kooli võiksid puudutada. Vestlused viidi läbi üheksateistkümne eksperdiga, kes esindasid nii tehnoloogiaettevõtteid, erinevaid organisatsioone kui ka ülikoole.

Valminud raport anti retsenseerimiseks nende sihtgruppide esindajatele, kellele seire esmajoones mõeldud on – õpetajatele, koolijuhtidele, õppekavaarendajatele ja poliitikakujundajaile – ning saadud tagasiside põhjal viimistletud raport on teie ees.

Koostajad

Koostaja:

Marit Dremljuga-Telk, HITSA

Autorid:

Mart Laanpere, Tallinna Ülikool (Asjade internet, Andmed ja analüütika)

Margus Pedaste, Tartu Ülikool; Teele Jürivete, Tartu Ülikool; Liina Reinart, Tartu Ülikool (Virtuaal- ja liitreaalsus)

Kairit Tammets, Tallinna Ülikool (Tehisintellekt)

Marit Dremljuga-Telk, HITSA (Turvaline digimaailm)

Retsensendid:

Hans Põldoja, Tallinna Ülikool; Madis Vasser, Futuruum / Tartu Ülikool; Kalev Pihl, SK ID Solutions; Innar Liiv, TalTech; Mare Räis, Järveküla Kool; Indrek Kaldo, Pärnu Koidula Gümnaasium; Katrin Soika, Gustav Adolfi Gümnaasium; Arvi Tanila, Kuressaare Gümnaasium; Andres Ääremaa, Haridus- ja Teadusministeerium

Toimetajad:

Ene Poll, Eva Toome

Korrektuur:

Külli Kuusk

Kujundus, infograafika ja illustratsioonid:

Haiku

Väljaandja:

Hariduse Infotehnoloogia SA

Täname raporti koostamisel osalenud hariduse ja tehnoloogiavaldkonna eksperte:

Linnar Viik (e-Riigi Akadeemia), Kristjan Rebane (TalTech), Mart Laanpere (Tallinna Ülikool), Heli Aru-Chabilan (HITSA), Mario Mäeots (Tartu Ülikool), Signe Ambre (HITSA), Indrek Ots (HITSA), Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium, HITSA), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Maria Malozjomov (Gustav Adolfi Gümnaasium), Raina Loom (HITSA), Kristi Salum (HITSA), Elo Allemann (HITSA), Raido Orumets (BCS Koolitus), Merit Valgjärv (Tallinna Linnavalitsus), Innar Liiv (TalTech), Deniss Ojastu (Helmes), Joosep Pata (California Institute of Technology), Alvar Lumberg (Transferwise), Urmo Männi (Levira), Toomas Kärner (Telia), Maksim Jenihhin (TalTech), Tauno Otto (TalTech), Margus Müür (TalTech), Dan Bogdanov (Cybernetica), Agu Leinfeld (Datel), Roksolana Sliusar (Subatomic), Madis Vasser (Futuruum, Tartu Ülikool), Rein Zobel (MaruVR), Hanno Saks (Pärnu Mai Kool), Anto Veldre (infoturbeekspert), Kalev Pihl (SK ID Solutions).

Panustajad

Harju maakond

Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Ülikool, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool,Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Rahumäe Põhikool,Tallinna Teeninduskool, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Keila Kool, Randvere Kool, Lasteaed Väike Päike, Gustav Adolfi Gümnaasium, Vaida lasteaed Pillerpall, Harkujärve Põhikool, Saue lasteaed Midrimaa, Kiili Gümnaasium, Kurtna Kool, Loksa Gümnaasium, Sisekaitseakadeemia

Tartu maakond

Tartu Hiie Kool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu lasteaed Annike, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Ülenurme lasteaed, Juhan Liivi nim Alatskivi Kool, Puhja Kool, Lähte Ühisgümnaasium, Eesti Maaülikool

Ida-Viru maakond

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Jõhvi Gümnaasium

Pärnu maakond

Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu-Jaagupi Põhikool, Pärnu Ülejõe Põhikool

Lääne-Viru maakond

Rakvere gümnaasium, Kadrina Keskkool, Rakvere Reaalgümnaasium

Viljandi maakond

Viljandi Jakobsoni Kool, Suure-Jaani Kool

Rapla maakond

Kehtna Kutsehariduskeskus, Märjamaa Gümnaasium, Kohila lasteaed Sipsik, Rapla Kesklinna Kool, Raikküla Kool

Võru maakond

Võru Kreutzwaldi Kool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Gümnaasium

Saare maakond

Kuressaare Ametikool, Kuressaare Gümnaasium

Jõgeva maakond

Luua Metsanduskool, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Järva maakond

Järva-Jaani Gümnaasium, Paide Hammerbecki Põhikool

Põlva maakond

Põlva Kool

Lääne maakond

Palivere Põhikool

Hiiu maakond

Lauka Põhikool

Allikad

 1. Akçayır, M. & Akçay, G. (2017) Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. Educational Research Review 20, 1–11
 2. Alcorn, A. M. (2017) Social robots for autism education. London’s Global University, Institute of Education
 3. Andmekaitse Inspektsioon. Kantavad seadmed ja privaatsus. (2015)
 4. Arenguseire Keskus. Tööturg 2035. Tööturu tulevikusuunad ja -stsenaariumid. 2018
 5. Columbus, L. (2017) 2017 Roundup Of Internet Of Things Forecasts. Forbes
 6. CSO. Top Cybersecurity Threats Active in the Education Sector Today – and Why You Should Care (2018)
 7. Dede, C. (2009). Immersive interfaces for engagement and learning. Science, 323 (5910), 66–69.
 8. Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020.
 9. eur-lex.europa.eu
 10. Euroopa Liidu põhiõiguste harta art 7, art 8.
 11. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Euroopa Liidu teataja 27. aprill 2016
 12. Evans K. (2018). Artificial Intelligence: The Technologies That Will Change Education In 2030.
 13. Fimin, M. (2017) Five biggest security technology trends for 2018. IT Pro Portal.
 14. Forbes. Top 10 Technology Trends To Watch: Forrester Research (2017)
 15. Goodell, J, Blowa, L. & Redd, B (2018) The Implications of Gartner’s Top 10 Tech Trends of 2018 for Education. Getting Smart
 16. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes. Juhendmaterjal (2018)
 17. Ibáñez, M.-B., Delgado-Kloos, C. (2018). Augmented reality for STEM learning: A systematic review. Computers & Education, 123, 109–123.
 18. Ibanez, M-B. & Delgado-Kloos, C. (2018) Augmented reality for STEM learning: A systematic review. Computers & Education 123, 109–123.
 19. Kennisnet. Technology compass for education. Kennisnet Trend Report 2016–2017 (2016)
 20. Koit, M. & Roosma, T. (2011) Tehisintellekt. Tartu Ülikool
 21. NMC Horizon Report Preview 2018. Higher Education Edition
 22. NMC Horizon. Horizon Report: 2017 K–12 Edition (2017)
 23. Olavsrud, T. (2018) 6 data analytics trends that will dominate 2018. CIO
 24. Riigi Infosüsteemide Amet. Küberturvalisus 2018.
 25. Rosenbaum, E., Klopfer, E., & Perry, J. (2007). On location learning: authentic applied science with networked augmented realities. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 31–45.
 26. SA Kutsekoda. Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Töö ja oskused 2025. Tallinn 2016
 27. Settles, B., & Meeder, B. (2016). A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning. In the Proceedings of the Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
 28. Sotiriou, S., & Bogner, F. X. (2008). Visualizing the invisible: augmented reality as an innovative science education scheme. Advanced Science Letters, 1, 114–122.
 29. The Lexia blog. 4 Emerging Trends in Educational Technology for 2018 (2018)
 30. The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks. Allianz. 2017
 31. The Top 10 Technology Trends of 2018. Medium. Active Wizards
 32. Transforming Education Through Technology. 9 Major Trends That Will Dominate Ed Tech (2018)
 33. Tuomi, Cabrera Giraldez, Vuorikari & Punie (2018) The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Publications Office of the European Union
 34. Uudishimu tippkeskus. ETV 10.01.2019. Telesaate tootmist rahastati ERF vahenditest Eesti TEadusagentuuri programmi TeaMe+ raames.
 35. WeLiveSecurity. Trends 2018: Personal data (2018)
 36. Wu, H-K et al. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41–49.
 37. X Reality (XR). Estonian VR/AR Community koduleht